Wat kan jij doen

Teken de petitie

Onderteken de petitie voor een ambitieus, concreet en meetbaar Brussels luchtkwaliteitsbeleid gericht aan de Brusselse regering.
Het nieuwe Brussels lucht-kwaliteit-energieplan bevat een aantal positieve maatregelen. Dat is goed nieuws, maar zonder prioriteiten en precieze tijdsplanning blijft het onzeker dat de belangrijkste maatregelen tijdig worden uitgevoerd. Het plan moet met andere woorden een echte strategie worden die onomwonden kiest voor de meest effectieve maatregelen om de doelstellingen voor een gezondere lucht zo snel mogelijk daadwerkelijk te halen. Omdat een dieselban van levensbelang is voor schone lucht, vraag de Brusselse regering om het internationale stedennetwerk C40 te vervoegen en teken hun petitie om diesel te bannen.

Schrijf een e-mail!

Druk je bezorgdheid uit en spreek de bevoegde ministers aan over het belang van een gezonde luchtkwaliteit voor iedereen die in Brussel woont, werkt of op bezoek is. Geef voorbeelden zoals hieronder beschreven of raadpleeg de brief van SchoneLuchtBXL aan Leefmilieu Brussel voor meer suggesties. Duidelijk gemotiveerde feedback helpt onze beleidsmakers om duidelijke keuzes te maken voor een betere luchtkwaliteit in de hoofdstad. Je mening en suggesties kan je sturen naar


Neem zelf actie!

Houtverbranding en autoverkeer zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in Brussel. Ga op zoek wat je kan doen om hier goede alternatieven voor te vinden. Bespreek met buren, crèche, school, werkplek zodat de bewustmaking groeit en gepaste maatregelen worden genomen.

Vanaf oktober plannen we metingen in het kader van het EU hackAIR project. Contacteer ons via cleanairbxl@gmail.com als je wil meedoen.

Steun schoneluchtBXL en doe mee