Signez la pétition pour exiger un air plus propre

Etes-vous médecin? Signez la pétition ci-dessous pour donner un signal clair aux politiciens.

Zet als dokter je handtekening onder de eis voor schone lucht in Brussel

Ben je een dokter? Teken dan nu de onderstaande petitie om een krachtig signaal te geven aan de politici.

Schokkende vervuilingswaarden in Brussel aan het licht gebracht

This text is also available in english.
Ce texte est disponible ici en français.

Onafhankelijk luchtkwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door een organisatie die gespecialiseerd is in milieurecht, ClientEarth, heeft schokkende stikstofdioxide-waarden (NO²) in de straten van Brussel en alarmerende fouten in het officiële monitoringnetwerk aan het licht gebracht.

De gemeten concentraties, in grote mate afkomstig van de uitstoot van dieselwagens, bleken 2.5 keer hoger te zijn dan wettelijk toegelaten en meer dan dubbel zo hoog dan de hoogste waarden officieel gerapporteerd door “Leefmilieu Brussel” .

ClientEarth heeft het niveau van stikstofdioxide in vier verschillende straten van de hoofdstad gemeten: in de Belliardstraat, de Wetstraat, Kunst-Wet en de Kunstlaan. Op alle plaatsen, behalve één (vlakbij het Europees Parlement, maar vrij ver weg van de rijweg), werden illegale en schadelijke vervuilingswaarden gemeten.

Vlakbij de VS-ambassade mat ClienEarth niveaus net onder 100 μg/m3 tijdens de hele meetperiode. De wettelijke limietwaarde op jaarbasis ligt op 40 μg/m3. In de Wetstraat waren de onafhankelijk gemeten concentraties hoger dan 90 μg/m3 terwijl voor dezelfde periode, de hoogtste waarden officieel gerapporteerd door Leefmilieu Brussel net boven 50 µg/m³ lagen.

Samen met vijf inwoners van Brussel heeft ClientEarth klacht ingediend tegen de Brusselse regering omdat ze niets doet tegen de illegale waarden van luchtverontreiniging en omdat ze deze luchtvervuiling niet effectief monitort.

Ugo Taddei, advocaat bij ClientEarth, zei: “Dit zijn schokkende waarden. Door de ware feiten omtrent de luchtkwaliteit in de hoofdstad niet kenbaar te maken, stelt de Brusselse regering elk van ons op onverantwoordelijke wijze bloot aan onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.“

Het recht van de inwoners van Brussel op zuivere lucht wordt al veel te lang met voeten getreden. De Brusselse regering heeft een wettelijke en morele plicht om de alarmerende gebreken in haar monitoringnetwerk onmiddelijk recht te zetten. In de actuele situatie, geeft de Brussels regering ons geen correct beeld van de dramatische luchtkwaliteit in de stad.

“Er moeten ook dringende en ambitieuze maatregelen getroffen worden om de waarden van luchtvervuiling zo snel mogelijk onder de wettelijk bepaalde limietwaarden te brengen.”

Karin De Schepper en Lies Craeynest, inwoners van Brussel die in de rechtszaak aanspraak maken, zegde: “Deze resultaten tonen dat de situatie veel erger is dan we dachten. Het baart ons grote zorgen dat kinderen en andere kwetsbare groepen in onze hoofdstad dagelijks lucht inademen die hun gezondheid onherstelbare schade toebrengt.”

Wij verwachten van de overheid dat ze haar burgers correct informeert en beschermt. De Brusselse regering heeft een initieel pakket maatregelen aangekondigd. We rekenen erop dat het Gewest en de gemeenten nu zo snel mogelijk de handen in elkaar slaan om hun ambities op te schroeven. Deze onrustbarende resultaten tonen nog maar eens aan dat we een daadkrachtig beleid nodig hebben dat een gezonde mobiliteit gemakkelijk en aantrekkelijk maakt voor iedereen. In deze zaak zijn er geen verliezers, ieders gezondheid wint hierbij.”

 

This text is also available in english.
Ce texte est disponible ici en français.

De Brusselse files, grootste oorzaak van de luchtvervuiling, kosten jaarlijks 511 miljoen euro

Elk jaar staan automobilisten 32 miljoen uur in de file in de Brusselse regio. In 2013 heeft BECI de jaarlijkse kost van het fileleed in de hoofdstad berekend. De Brusselse files kosten jaarlijks 511 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro op de rekening van luchtvervuiling zou komen. Helaas liggen de kosten waarschijnlijk een pak hoger.

Lees verder

Waar piekt de vervuiling in Brussel?

De grote verkeersassen kleuren oranje en rood. Dat toont meteen het verband aan tussen luchtvervuiling in verkeer. Deze kaart toont het jaargemiddelde en biedt een algemene weergave. Het zegt weinig over de belangrijke verschillen tussen straten en momenten met weinig of veel auto’s. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt voor fijnstof (PM2.5) 10µg/m3 aan en voor NOx 40µg/m3 als limiet aan. Een aantal andere steden in Europa zijn er ondertussen in geslaagd om de negatieve gezondheidsimpact van het verkeer terug te dringen. Het beste bewijs dat het ook in Brussel kan met de juiste maatregelen.

BRON jaargemiddelde: ATMOSYS

Hoe gezond is fietsen in onze hoofdstad?

Velen van ons brengen de dagen zittend op kantoor door. Fietsen van en naar het werk houdt ons fit, willen we graag geloven. Maar is dat wel zo? Twee Belgische studies tonen aan dat fietsers minstens 400% meer fijnstof inademen dan automobilisten. De studies stellen voor dat fietspaden ver van drukke wegen worden aangelegd en dat luchtvervuiling door verkeer aan banden wordt gelegd, zodat fietsen weer gezond wordt. Als we allemaal meer gebruik maken van de fiets, daalt sowieso de filedruk en de vervuiling.

BRONNEN:

SHAPES studie
ULB studie