Wij zijn een Brussels burgerplatform dat ijvert voor schone lucht.

Onze Brusselse lucht is vaak ongezond en maakt ons ziek, zo ziek dat elk jaar 632 Brusselaars vroegtijdig sterven. De lucht is zo vervuild dat de Europese Commissie België voor de rechter sleept en dat een behoorlijk aantal onder ons, vooral ouderen en kinderen, te kampen krijgt met luchtwegenaandoeningen.

Wij willen vrij kunnen ademen, we willen schonere lucht nu, we willen hier blijven wonen zonder ons schuldig te voelen tegenover onze kinderen die deze ongezonde lucht inademen.

“Wij beschouwen veilig voedsel en drinkwater als een basisrecht. Net zozeer moet het de ambitie zijn van Europa of een land om de mensen het recht te geven op gezonde lucht.”

(Prof. Tim Nawrot, KULeuven – Universiteit Hasselt)


Teken de petitie

Onderteken de petitie voor een ambitieus, concreet en meetbaar Brussels luchtkwaliteitsplan.

Ok, Ik teken!

Schrijf een e-mail!

Schrijf bevoegde ministers rechtstreeks aan over het belang van gezonde lucht voor Brusselaars, pendelaars en bezoekers van onze stad.

Ok, Ik schrijf een e-mail!

Zeg het voort!

Sluit je aan – we zijn een burgerbeweging in-de-maak en hebben vooral heel veel namen, steun en publiciteit nodig!

Steun Schone Lucht op Facebook!